Refund & Return

โรงคั่วกาแฟปรีดารับประกันความพึงพอใจ ยินดีรับเปลียน/คืนสินค้าภายใน 15 วัน (จากวันที่ได้รับสินค้า) 

 • สินค้าสูญหาย หรือ เสียหายระหว่างการขนส่ง* 
 • ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
 • ลูกค้าไม่พึงพอใจในรสชาติ 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • ในกรณีเปลี่ยนสินค้า โรงคั่วฯจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้เมื่อได้รับพัสดุที่ส่งคืนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าที่เปลี่ยนให้จะเป็นชนิดเดิมเท่านั้น 
 • กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนสินค้า (คลิกที่นี่)
 • ส่งสินค้าคืนโรงคั่วฯ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยโรงคั่วฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • เมื่อโรงคั่วฯ ได้รับสินค้าส่งคืนแล้ว จะทำการตรวจสอบสินค้าและจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน 

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • ในกรณีที่โรงคั่วกาแฟปรีดาไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินไว้แล้วได้ จะทำการโอนคืนค่าสินค้าตามยอดทีได้ชำระไว้ ลูกค้าสามารถแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารของตนเองเพื่อรับเงินคืนได้ทาง 

 

 • กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจคุณภาพสินค้าและต้องการรับเงินคืน 
  • กรอกแบบฟอร์มขอคืนสินค้าและรับคืนเงิน (คลิกที่นี่)
  • ส่งสินค้าคืนโรงคั่วฯ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยโรงคั่วฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • เมื่อโรงคั่วฯ ได้รับสินค้าส่งคืนแล้ว จะทำการตรวจสอบสินค้าและโอนค่าสินค้าคืนให้ภายใน 7 วัน 

 

โปรดสังเกตกล่องหรือหีบห่อสินค้าของท่านก่อนเซ็นต์รับพัสดุ!!!

**กรณีเจ้าหน้าที่นำส่งสินค้าในลักษณะกล่องหรือหีบห่อชำรุด เช่น ฉีกขาด บุบ เปียก ไม่สมบูรณ์ ก่อนรับสินค้าให้ปฏิบัติดังนี้

1. ถ่ายรูปสินค้านั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อเป็นหลักฐาน

2. หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่า “หีบห่อมีลักษณะชำรุดอย่างไร”

3. ส่งภาพถ่ายสินค้าที่ชำรุดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และภาพถ่ายใบเซ็นต์รับ (กรณีประสงค์รับสินค้า) ส่งให้กับโรงคั่วกาแฟปรีดาทันที เพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าของท่าน

ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง การรับสินค้าที่มีหีบห่อชำรุดโดยไม่แจ้ง จะไม่สามารถเคลมสินค้าหรือเรียกการคุ้มครองความเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่งได้

Powered by MakeWebEasy.com