Innovative Coffee Processing

Last updated: 2019-06-08  |  2743 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Innovative Coffee Processing

Innovative Coffee Processing

ทีมปรีดาได้เริ่มวิจัยค้นคว้าด้านเทคนิคการแปรรูปกาแฟตั้งแต่ปี 2017 เพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของรสชาติให้กาแฟไทย โดยเริ่มจากเทคนิคการหมักไปจนถึงเทคนิคการตากจนได้เป็นกาแฟพิเศษที่แปรรูปโดย Preda Processor ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างอบอุ่น

 

ปี 2017 : โรงคั่วกาแฟปรีดาร่วมวิจัยกับ รศ.ดร. วันเพ็ญ จิตรเจริญ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  สร้างกาแฟ Yindee 17 (เทคนิคการหมัก Semi-Carbonic Maceration) และ Plearn17 (เทคนิคการหมัก Selective Yeast) โดยผลงานวิจัยของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ยังได้รับรางวัลเหรียญทองในเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ได้แก่ เหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรมยุโรป EUROINVENT2018 ประเทศโรมาเนีย (Coffee Go Greeen , Semi-carbonic  Maceration Plus) และเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรม Warsaw Invention Show, IWIS 2018  ประเทศโปแลนด์ (Coffee Go GreenII : Yeast Process Plus)

 

ปี 2018 : เราขึ้นไปหมักกาแฟ ณ บ้านดูลาเปอ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพิสูจน์ว่าเทคนิคการหมักกาแฟพิเศษนั้นไม่จำเป็นต้องทำแต่ในห้องปฏิบัติการหากแต่ยังสามารถทำได้บนหน้างานจริงอีกด้วย ซึ่ง Sa-me-Yor (Carbonic Meceration) และ La-Ker-Por (Selective Yeast Process) ก็จำหน่ายหมดภายในเวลาไม่นานหลังการผลิต

 

ปี 2019 : ทีมปรีดาให้ความสนใจพัฒนาเทคนิคการตากกาแฟเพื่อแก้ปัญหาฝนหลงฤดูที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุคหลังอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ดังนั้นเราจึงเริ่มทดลองการตากภายในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้โดยเรียกระบบการตากดังกล่าวว่า LTLH (Low Temperature,Low Humidity Drying) ซึ่งสามารถทำการตากกาแฟได้ทุก process ไม่ว่าจะเป็น wet process, dry process หรือ Honey Process

 
Songbird, Strawberry Field  และ Plum คือกาแฟ LTLH ของ Preda Roasting House ที่มีคาแรกเตอร์พิเศษ และคือการพิสูจน์ว่าเทคนิคการตากดังกล่าวนั้นสามารถใช้ผลิตเชิง production ได้จริง

 

เรายังคงมุ่งมั่นค้นคว้าสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าไปเรื่อยๆ เพื่ออนาคตแข็งแกร่งของกาแฟไทย

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com