Single Origin

กาแฟพิเศษจากแหล่งปลูกเดี่ยว ที่พาคุณไปเพลิดเพลินกับรสชาติ และแหล่งที่มาที่น่าตื่นใจ

ฟรุ้ตโน้ต กาแฟพิเศษจากแหล่งปลูกคุณภาพสูง คั่วอ่อนค่อนกลาง (City+) เพื่อความสมดุลของกรดผลไม้และน้ำตาล จึงดื่มง่าย ให้ความสดชื่น เปรี้ยวอมหวาน ชุ่มคอ บอดี้นุ่มนวล, ให้สัมผัสของผลไม้ตระกูลส้ม น้ำผี้งและเครื่องเทศ

THB 250 ฿ 250

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ฟูลซิตี้โกลฮาคี single origin จาก PUNPUN estate คั่วปานกลาง... ให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หากแต่สดชื่น นุ่มนวล กลิ่นสดชื่นแบบผลไม้สุก คั่วปานกลางให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หวานนุ่ม สมดุล aftertaste ผลไม้และสมุนไพร

THB 300 ฿ 300

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

บรรจุ 500 กรัม ในถุงฟอยล์หนา พร้อม one-way valve ฟรุ้ตโน้ต .. กาแฟพิเศษจากแหล่งปลูกคุณภาพสูง คั่วระดับอ่อนค่อนกลาง (City+) เพื่อความสมดุลของกรดผลไม้และน้ำตาล จึงดื่มง่าย ให้ความสดชื่น เปรี้ยวอมหวาน ชุ่มคอ บอดี้นุ่มนวล, ให้สัมผัสของผลไม้ตระกูลส้ม น้ำผี้งและเครื่องเทศ

THB 495 ฿ 495

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

บรรจุ 500 กรัม ในถุงฟอยล์หนา พร้อม one-way valve ฟูลซิตี้โกลฮาคี .. Single origin จาก PUNPUN estate บ้านโกลฮาคี คั่วปานกลาง ให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หากแต่สดชื่น นุ่มนวล กลิ่นสดชื่นแบบผลไม้สุก คั่วปานกลางให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หวานนุ่ม สมดุล aftertaste ผลไม้และสมุนไพร

THB 595 ฿ 595

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

บรรจุ 1000 กรัม ในถุงฟอยล์หนา พร้อม one-way valve ฟูลซิตี้โกลฮาคี .. Single origin จาก PUNPUN estate บ้านโกลฮาคี คั่วปานกลาง ให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หากแต่สดชื่น นุ่มนวล กลิ่นสดชื่นแบบผลไม้สุก คั่วปานกลางให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หวานนุ่ม สมดุล aftertaste ผลไม้และสมุนไพร

THB 1,180 ฿ 1,180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ฟรุ้ตโน้ต กาแฟพิเศษจากแหล่งปลูกคุณภาพสูง คั่วอ่อนค่อนกลาง (City+) เพื่อความสมดุลของกรดผลไม้และน้ำตาล จึงดื่มง่าย ให้ความสดชื่น เปรี้ยวอมหวาน ชุ่มคอ บอดี้นุ่มนวล, ให้สัมผัสของผลไม้ตระกูลส้ม น้ำผี้งและเครื่องเทศ

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ฟูลซิตี้โกลฮาคี Single origin จาก PUNPUN estate บ้านโกลฮาคี... คั่วปานกลาง ให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หากแต่สดชื่น นุ่มนวล กลิ่นสดชื่นแบบผลไม้สุก คั่วปานกลางให้รสชาติกาแฟที่มีน้ำหนัก หวานนุ่ม สมดุล aftertaste ผลไม้และสมุนไพร

THB 120 ฿ 120

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com