Delight New
Pre-Order

Wash process จากบ้านดูลาเปอร์ กลิ่นรสหวานหอมน้ำผึ้ง ไซรัป คาราเมล รสเปรี้ยวผลไม้ ส้มเขียวหวาน มะนาว สัมผัสบอดี้นุ่มนวล และทิ้งท้ายความหวานยาวนาน

THB 350 ฿ 350

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

ห้วยหวาย Honey process | บ้านห้วยหวาย จ.แม่ฮ่องสอน หอมดอกไม้ ผลไม้เมืองร้อน อมเปรี้ยวหวานราสเบอร์รี่-เชอร์รี่ บอดี้นุ่ม หวานฉ่ำยาวนาน

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

ฮันนี่ดูลาเปอร์ กาแฟ Clean กลิ่นรสหวานหอมดอกมะลิ น้ำผึ้ง เปรี้ยวหวานแคนดี้ ฝีมือโปรเสสโดย "พี่แดง ดูลาเปอร์" แชมป์ Specialty Coffee Award ปีล่าสุด

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

Honey Process คั่วอ่อน จากบ้านโกลฮาคี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กลิ่นรสน้ำผึ้ง คาราเมล เปรี้ยวหวาน Citrus บอดี้ปานกลาง ดื่มง่าย และหวานทิ้งท้าย

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

แบล็คฮันนี่ คั่วอ่อน (500 กรัม) จากบ้านโกลฮาคี .....หอมหวาน ผลไม้เมืองร้อน สับปะรดน้ำผึ้ง เบอรี่สุกฉ่ำ ดอกไม้สีขาว บอดี้นุ่มนวล รสชาติสะอาด เปรี้ยวหวานสดชื่น Tropical fruits, honey-pineapple, stone fruit, ripe berries and white flower. Smooth body & acidity, rich of flavor, clean and balance cup. Lingering sweet fruity aftertaste with hint of winey

THB 790 ฿ 790

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Pre-Order

ห้วยหวาย Dry process | บ้านห้วยหวาย จ.แม่ฮ่องสอน หอมผลไม้สุก บลูเบอรี่ เนคทารีน แซมดอกไม้ (เอกลักษณ์กาแฟห้วยหวาย) น้ำตาลอ้อย พลัมแห้ง กลิ่นรสหวานฉ่ำน้ำตาลอ้อย เปรี้ยวแบบ citrus สดชื่น อมเปรี้ยวอมหวานแบบพลัม) ทิ้งท้ายอวลหวานหอมในลำคอเนินนาน

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

แบล็คฮันนี่ จากบ้านโกลฮาคี คั่วอ่อน (100 กรัม) .....หอมหวาน ผลไม้เมืองร้อน สับปะรดน้ำผึ้ง เบอรี่สุกฉ่ำ ดอกไม้สีขาว บอดี้นุ่มนวล รสชาติสะอาด เปรี้ยวหวานสดชื่น Tropical fruits, honey-pineapple, stone fruit, ripe berries and white flower. Smooth body & acidity, rich of flavor, clean and balance cup. Lingering sweet fruity aftertaste with hint of winey

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

บรรจุ 1000 กรัม ในถุงฟอยล์หนา พร้อม one-way valve City roast 1 Kg คั่วระดับอ่อน .. ให้กลิ่นหอมรสสดชื่นของสมุนไพรและผลไม้ หวานอมเปรี้ยว กลิ่นรส .. สดชื่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม สมุนไพร น้้าผึ้ง วนิลา บอดี้นุ่มนวล

THB 770 ฿ 770

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

บรรจุ 500 กรัม ในถุงฟอยล์หนา พร้อม one-way valve City roast 500 กรัม คั่วระดับอ่อน .. ให้กลิ่นหอมรสสดชื่นของสมุนไพรและผลไม้ หวานอมเปรี้ยว กลิ่นรส .. สดชื่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม สมุนไพร น้้าผึ้ง วนิลา บอดี้นุ่มนวล

THB 390 ฿ 390

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

City Dripbag .. ให้กลิ่นหอมรสสดชื่นของสมุนไพรและผลไม้ หวานอมเปรี้ยว กลิ่นรส .. สดชื่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม สมุนไพร น้้าผึ้ง วนิลา บอดี้นุ่มนวล

THB 165 ฿ 165

 

City roast 100 กรัม .. ให้กลิ่นหอมรสสดชื่นของสมุนไพรและผลไม้ หวานอมเปรี้ยว กลิ่นรส .. สดชื่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม สมุนไพร น้้าผึ้ง วนิลา บอดี้นุ่มนวล

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

City roast 250 กรัม .. ให้กลิ่นหอมรสสดชื่นของสมุนไพรและผลไม้ หวานอมเปรี้ยว กลิ่นรส .. สดชื่นแบบผลไม้ตระกูลส้ม สมุนไพร น้้าผึ้ง วนิลา บอดี้นุ่มนวล

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ซิมพลี้สวีต เมล็ดกาแฟผสม 2 ระดับ ระหว่างคั่วอ่อนและคั่วเข้ม เพื่อให้มีทั้งความเป็นผลไม้และได้น้ำหนักความเข้มข้นไปพร้อมกัน เปรี้ยวนุ่มนวล ขมเล็กน้อย บอดี้เต็ม, กลิ่นโทนผลไม้ ชอคโกแลตนม และน้ำผึ้ง

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

แบล็คฮันนี่ คั่วอ่อน (250 กรัม) จากบ้านโกลฮาคี คั่วอ่อน .....หอมหวาน ผลไม้เมืองร้อน สับปะรดน้ำผึ้ง เบอรี่สุกฉ่ำ ดอกไม้สีขาว บอดี้นุ่มนวล รสชาติสะอาด เปรี้ยวหวานสดชื่น Tropical fruits, honey-pineapple, stone fruit, ripe berries and white flower. Smooth body & acidity, rich of flavor, clean and balance cup. Lingering sweet fruity aftertaste with hint of winey

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com